Driving License / Traffic Regulations (Engels)

Driving License / Traffic Regulations (Engels) 2022

  • Merk: Veka best
  • Productcode: 9067991880

€ 37.00

Samenvatting

LEARNING TO DRIVING LICENSE | CAR DRIVING ROAD - ENGLISH LANGUAGE (car theory English).
  From VekaBest, the leader of the books license.
  This is the latest edition to the theory in English Auto theory exam.

Review (s)

  English edition of this book theory for obtaining a driving license. Discussed: the human condition as director, legal, traffic, roads, special sections; behavior at intersections, priority, to let go; speed and distance; other road users; driving maneuvers; stop, parking, traffic jams, breakdowns, towing, accident; communications, driving light and in difficult weather conditions; environmental and technical aspects. In the back is a road registry recorded. Each chapter contains many color photographs and explanatory sometimes a sketch. The traffic situation is taken into account the latest European directives.

 

LEARNING TO DRIVING LICENSE | AUTO RIJBEWIJS VERKEERSREGELS - ENGELSTALIG (auto theorie engels).
Van VekaBest, de marktleider op het gebied van de rijbewijs boeken.
Dit is de nieuwste uitgave met de theorie in het Engels voor het Auto theorie examen.

Recensie(s)


Engelstalige editie van dit theorieboek voor het behalen van het autorijbewijs. Behandeld worden: het menselijk tekort als bestuurder, wettelijke bepalingen, verkeerstekens, wegen, bijzondere weggedeelten; gedrag bij kruispunten, voorrang, voor laten gaan; snelheid en afstand houden; andere weggebruikers; rijmanoeuvres; stilstaan, parkeren, file, pech, slepen, ongevallen; communicatie, rijden met licht en in moeilijke weersomstandigheden; milieuaspecten en technische aspecten. Achterin is een verkeersbordenregister opgenomen. Ieder hoofdstuk is voorzien van veel verduidelijkende kleurenfoto's en soms een situatieschets. In de verkeerssituaties wordt rekening gehouden met de nieuwste Europese richtlijnen.

  • Driving License / Traffic Regulations (Engels)