Algemene Voorwaarden - neutrale versie
WebwinkelKeur Webwinkel Keurmerk  
Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
R. Wessels  - Goedkope- Theorieboeken.nl
Klompenmakersweg 37 8091 DK Wezep
Autorijschool Ron

Klantenservice:
 0383374078 bereikbaar vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur T 0618045816 bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres:info@goedkope-theorieboeken.nl
KvK-nummer: 65106520
Btw-identificatienummer:NL 121875416B01
 
 
 
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid  
Artikel 4 - Het aanbod  
Artikel 5 - De overeenkomst  
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via :info@goedkope-theorieboeken.nl  Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is."
 
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:  
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:  
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd  
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan       De kosten voor het terugsturen zijn voor de consument.  
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping  
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:  
Artikel 11 - De prijs a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.  
Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie  
Artikel 13 - Levering en uitvoering  
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging: Verlenging: Duur:  
Artikel 15 - Betaling  
Artikel 16 - Klachtenregeling Artikel 17 - Geschillen  
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 
 
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
 
 
Modelformulier voor herroeping
 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
    de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
         
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.